Vpiši iskalni niz

Splošni pogoji

Agencija SmartestHR

Izjava o varstvu osebnih podatkov


Dobrodošli na SmartestHR, zaposlitveni platformi za iskalce zaposlitve in delodajalce. Z uporabo platforme SmartestHR se strinjate, da vas zavezujejo ti Pogoji uporabe. Če se s temi Pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate te platforme.

Platformo SmartestHR ima v lasti in upravlja družba SmartestHR, kadrovsko in poslovno svetovanje, d.o.o., Rožna dolina, cesta IX 43, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 8354154000, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 23,002.00 EUR (“SmartestHR”).

Če imate kakršna koli vprašanja o platformi SmartestHR, nas lahko kontaktirate po e-pošti na info@smartesthr.com.


1. Kako deluje storitev SmartestHR

Če želite uporabljati storitve platforme SmartestHR, se morate registrirati. Platformo SmartestHR smejo uporabljati samo osebe, stare 18 let ali več.

Ustrezno zagotavljanje naših storitev od nas zahteva, da zbiramo in uporabimo določene podatke o vas. Iskalci zaposlitve se zavezujejo, da bodo ob prijavi na delovna mesta predložili natančne in resnične podatke o sebi in so odgovorni za njihovo natančnost in verodostojnost. SmartestHR zavrača vsako odgovornost za lažne podatke, ki jih pošljejo iskalci zaposlitve.

SmartestHR se zavezuje, da bo oddal vašo prijavo potencialnim delodajalcem le, če po lastni presoji oceni, da se vaše poklicne izkušnje in vaš osebni profil z njim dobro ujemajo in imate pristno zanimanje za to priložnost. Vaše podatke bomo s potencialnim delodajalcem delili zgolj, če in ko pridobimo vašo privolitev.

Če in ko potencialni delodajalec potrdi svoje zanimanje za vašo prijavo, bo prvo srečanje s potencialnim delodajalcem organizirano bodisi z uporabo Skype-a bodisi kot osebni sestanek v prostorih SmartestHR ali v prostorih potencialnega delodajalca.

SmartestHR se zavezuje, da vas bo ves čas obveščal o razvoju dogodkov v postopku zaposlovanja.

Po vsakem stiku, ki ga imate s potencialnim delodajalcem, bo SmartestHR potrdil, da vas objava resnično zanima, in vas prosil, da predstavite točke, za katere menite, da jih je morda treba razjasniti.

Če se nato pridružite organizaciji, kateri smo vas predstavili preko platforme SmartestHR, bomo prvih nekaj mesecev z vami in z vašim novim delodajalcem ohranjali stik z namenom, da zagotovimo, da ste se zadovoljivo vključili.


2. Pravice intelektualne lastnine

SmartestHR vam podeljuje neizključno, neprenosljivo, omejeno pravico do dostopa in uporabe vsebine platforme SmartestHR za osebne, nekomercialne namene, pod pogojem, da upoštevate te Pogoje uporabe.

Potrjujete, da so platforma SmartestHR, programska oprema, dokumenti, fotografije, slike, besedila in druge vsebine, ki so dostopne na platformi SmartestHR ("Vsebina") zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in / ali drugimi lastninskimi pravicami. Vse blagovne znamke in logotipi, prikazani na platformi SmartestHR, so last SmartestHR ali njihovih lastnikov.

Nimate dovoljenja za prilagoditev, prevajanje, urejanje, spreminjanje, prirejanje, kopiranje, reproduciranje, ponovno objavljanje, prodajo, podlicenciranje, prenos, za javne ali komercialne namene ali za uporabo platforme SmartestHR na kakršen koli drug način brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja SmartestHR .


3. Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, zbrani preko platforme SmartestHR, se obdelujejo v skladu z našo Izjavo o varstvu osebnih podatkov.


4. Omejitev odgovornosti

SmartestHR v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli zamudo oziroma izpad ali oviranje vsebine platforme SmartestHR ali za izgubo osebnih podatkov, ki je neposredno ali posredno posledica višje sile ali vzrokov, ki so izven našega razumnega nadzora, vključno z, vendar ne omejeno na, internetne izpade, okvare računalnika, telekomunikacijske okvare ali okvare katere koli druge opreme, napade hekerjev, izpade električne energije, stavke, delovne spore, nemire, javne izgrede, pomanjkanje delovne sile ali materiala, požare, poplave, neurja, eksplozije, vojno, vladne akcije, ukaze domačih ali tujih sodišč ali tribunalov ali neizpolnitev s strani tretjih oseb.

V največjem možnem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja, se storitve, ki jih nudi platforma SmartestHR, zagotavljajo "takšne, kot so", "kot so na voljo" in "z vsemi napakami", SmartestHR pa izrecno izključuje kakršna koli jamstva, izrecna ali implicitna, vključno z, vendar ne omejeno na, vsa jamstva glede stanja, kakovosti, vzdržljivosti, zmogljivosti, natančnosti, zanesljivosti ali primernosti za določen namen.

V največjem možnem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja, ne daje SmartestHR nobenih zagotovil ali jamstev glede veljavnosti, točnosti, pravilnosti, zanesljivosti, kakovosti, stabilnosti, popolnosti ali aktualnosti kakršnih koli informacij, posredovanih na ali preko platforme SmartestHR.

SmartestHR ne sme biti naložena kaznovalna odškodnina, ne odgovarja za nobeno posebno, neposredno, posredno, naključno ali posledično škodo ali kakršno koli škodo (vključno, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgubljenega dobička ali prihrankov, prekinitve poslovanja, izgube informacij), ki izhaja iz pogodbe, malomarnosti, civilnega delikta, običajnega prava ali kako drugače oziroma za kakršno koli drugo škodo, nastalo zaradi katerega koli od naslednjega:

  • uporabe ali nezmožnosti uporabe platforme SmartestHR ali storitev, ki jih ponuja SmartestHR;
  • nepooblaščenega dostopa tretjih oseb do podatkov ali zasebnih informacij katerega koli uporabnika; ali
  • izjave ali ravnanja katerega koli uporabnika.

Omejitve in izključitve odgovornosti v razmerju do vas v skladu s temi Pogoji uporabe veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dopušča zakonaja, in se uporabljajo ne glede na to, ali se je SmartestHR zavedal oziroma bi se moral zavedati možnosti nastanka kakršne koli takšne škode.


5. Dostopnost

SmartestHR ne more zagotoviti, da bo platforma SmartestHR na voljo ves čas, brez motenj.

SmartestHR si pridržuje pravico do brisanja platforme SmartestHR (v celoti ali delno), ne glede na razlog, čas ali datum.

Zavezujete se, da se boste vzdržali kakršnih koli ukrepov, ki bi lahko ovirali pravilno delovanje infrastrukture platforme SmartestHR ali ki bi lahko platformo nerazumno preobremenili.


6. Spremembe

SmartestHR si pridržuje pravico, da občasno spremeni te Pogoje uporabe. Če spremenimo naše Pogoje uporabe, vas bomo o teh spremembah obvestili preko e-pošte ali preko platforme SmartestHR oziroma na kakršen koli drug pravno dopusten način. Svetujemo vam, da občasno preverite pogoje na platformi SmartestHR.


7. Merodajno pravo in pristojnost

Te Pogoje uporabe ureja slovensko pravo, brez upoštevanja kolizijskih pravil.

V vseh sporih, ki izhajajo iz uporabe platforme SmartestHR ali se nanašajo nanjo, ima izključno pristojnost pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija, ne da bi to posegalo v vaše pravice, da kot potrošnik začnete postopek pred drugim pristojnim sodiščem v skladu z veljavno zakonodajo. Dan začetka veljavnosti:
4. 12. 2019